WWW

(World Wide Web) Grafisch informatiesysteem op Internet, hierop kunnen informatie en diensten worden geraadpleegd of aangeboden. Dit heeft de vorm van webpagina’s, waarin tekst, plaatjes, geluid en video geļntegreerd kunnen worden.

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.