RON

Afkorting voor Run On Network. Dit is de weergave van online advertenties binnen een netwerk met relevante sites.

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.