Mashup

Vaak is dit een website die bestaat uit gegevens van diverse bronnen en/of externe functionaliteiten. Door het gebruik van informatie van verschillende bronnen kan er een nieuwe dienst ontwikkeld worden.

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.