Key performance indicator (ook wel key figure of metric)

Dit wordt vaak gebruikt om het succes van een bedrijf, actie of campagne te meten. In het Nederlands wordt deze term aangeduid met KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren). Deze worden gebruikt om de behaalde resultaten van bijvoorbeeld een product of bedrijf te achterhalen en het succes of actie in kaart te brengen. KPI’s helpen om het succes en de doelen om de lange termijn inzichtelijk te maken.

Comments zijn uitgeschakeld.