Duplicate content

Er is sprake van duplicate content als een andere website jouw teksten heeft gekopieerd of als meerdere pagina’s van jouw website dezelfde inhoud bevatten.

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.