14 januari 2020

Hypertext

Het tekstgedeelte dat met een hyperlink naar een andere pagina met relevantie informatie verwijst. ... Ontdek meer

Hybride model

Een combinatie van verschillende verdienmodellen om het maximale resultaat te behalen voor zowel consument als verkoper. ... Ontdek meer

Hyperlink

Een verwijzing vanaf een pagina naar een andere (externe) pagina. Deze link kan verwerkt worden in ... Ontdek meer

Hub

Een verlenging van je website voor het bijhouden van alle sociale interacties waar je zelf antwoord ... Ontdek meer